هدف

هدف از ساخت این وب سایت، ایجاد بازخورد بهتر برای محتوای ارزشمند در طراحی وب است.

چگونه؟

برای رسیدن به این هدف ما قصد داریم در ابتدا مهمترین و بهترین مطالب و رویدادهای هر هفته را جمع آوری کرده و به صورت منظم در پنج شنبه منتشر کنیم.

به عقیده ما یک مطلب خوب ارزش دیده شدن دارد. پس به نوبه خود تلاش می کنیم بازدیدکننده مرتبطی را به محتوای نگارش شده، ارجاع دهیم.

در نهایت امیدواریم همین امر باعث شود تا افراد فعال در این حوزه شروع به نوشتن مطالب مفید و مرتبط کنند.

چرا؟

انتشار مطالب در وب فارسی بسیار ضعیف و کم است و ما وقتی بیشتر متوجه این موضوع شدیم که تصمیم گرفتیم برای شروع چند لینک مرتبط که در یک هفته منتشر شده بود را جمع کنیم. جهت مشاهده نیاز به وجود همچین وب سایتی می توانید به مطلب لزوم وجود شبکه‌ی مطالب طراحی و برنامه‌نویسی مراجعه کنید.

نمونه های مشابه

در هفته نامه طراحی وب فارسی ما تنها لینک های مرتبط با طراحی وب با زبان فارسی را منتشر می کنیم. اگر به دنبال همچین نمونه ای به زبان انگلیسی هستید، سرویس های زیر را پیشنهاد می دهیم:

همچنین سهیل رشیدی هر دو هفته یک بار در خبرنامه iDevCenter بهترین اخبار و لینک‌های مرتبط با برنامه‌نویسی و توسعه نرم‌افزار را جمع‌آوری و برایتان ارسال می کند.

دیگران در مورد ما نوشته اند

در لیست پایین، مطالبی که دیگران در مورد ما نوشته اند را مشاهده می کنید. اگر شما نیز مطلبی نوشته اید آن را برای ما ارسال کنید تا به این لیست اضافه کنیم. پیشاپیش از اینکه مارا به دیگران معرفی می کنید، ممنونیم.