جهت تماس با ما می توانید یک ایمیل به info در toread.ir ارسال کنید.

لطفا برای پیشنهاد لینک به صفحه پیشنهاد لینک مراجعه کنید.

همچنین در صورت مشاهده اشکال در وب سایت و ارائه پیشنهاد می توانید آن را در بخش Issues مطرح نمائید.